Vua Rắn Hổ Hèo (Báo Đất Việt)


    Vua Rắn Hổ Hèo    Tại vùng biên giới xa xôi, thuộc Ấp Sa Tô - Xã Khánh Bình - An Phú - An Giang, hầu hết thanh niên nông dân đều sống bằng nghề ruộng rẫy. Nhưng, riêng anh Nguyễn Hoàng Quốc Việt thì ngược lại, anh chọn làm giàu bằng nghề nuôi rắn Ri Voi và rắn Hổ Hèo.    Chỉ mới hơn 1 năm phát triển, trại của anh Việt đã có trên 200 rắn ... Xem Tiếp >>
Rắn Hổ Hèo
Rắn Hổ Hèo 2
Trứng rắn 2
Rắn Hổ Hèo 5
Rắn Giống 2
rắn bố mẹ
trứng rắn
rắn bố mẹ
trứng rắn
rắn bố mẹ
rắn bố mẹ
trứng rắn
Càng đước giống
Càng đước giống
Càng đước giống
Càng đước con
Càng đước con
Càng đước con
Rùa núi vàng
Rùa núi vàng
Rùa núi vàng
Kỳ đà giống
Kỳ đà giống
Kỳ đà giống
Chim trĩ
Chim trĩ
Chim trĩ
Kỳ đà
Kỳ đà
Kỳ đà
Kỳ đà
Kỳ đà
Kỳ đà
Kỳ đà
Rùa núi vàng
Rùa núi vàng
Rùa nấp
Rùa nấp
Rùa nấp
Rùa núi vàng
Rùa núi vàng
Rùa núi vàng